הגלריה להדפס

גדילים

שושנה גבעון

אוצרות: יעל סונינו לוי

מקבץ העבודות בתערוכה זו וכלל עבודותיה מושפעים מהמטען התרבותי של האמנית, מהמרחב בו הייתה
אהבה למלאכות האריגה, הרקמה והצורפות וכן מהמרקם המשפחתי האישי, הדינמי והמורכב. השפה הייחודית
בעבודותיה מחוברת לאימה ולבתה: הרקמה ותכשיטי הפיליגרן של אימה וצילומי הדיוקנאות של בתה, הם
מקורות ההשראה לעבודותיה, כאשר היא החוליה המקשרת ביניהן.

צילום שושנה גבעון

דימויים מהתערוכה