ללא כותרת

אנדי ארנוביץ, נורית גל, מזל כרמון, אורנה מינץ, פארן

אוצרות: אורה קראוס

אובייקטים מנייר, אובייקטים מעולם הצומח, ציור וצילום

חמש אמניות משתתפות בתערוכה "ללא כותרת", לכל אחת מהן נושא ואמצעי ביטוי משל עצמה. העבודות חולקות עיסוק בחומריות, בטיפול בפני השטח של הדימוי, כבסיס משותף לתערוכה. רובן מנסות לייצר טקסטורות ולחשוף חומריות ועומק שאינם קיימים בחומר השטוח. הן עוסקות בריבודו של החומר ובהפיכתו מדוממד לתלתממד, חודרות אל פנימיותו, מפרקות את שכבותיו הנסתרות ובונות אותו מחדש במגוון טכניקות. מהלכי פירוקו והרכבתו של החומר יוצרים את הדימוי המוגמר. השכבות המרובות המופיעות בכל העבודות הן המרכיב הדומיננטי, הנשזר כחוט עדין המקשר בין העבודות. באופן זה כל הדימויים בתערוכה נקשרים לזה וזה וחוברים לכדי חזות קוהרנטית ומהודקת, שאין לה כותרת.

 

צילום יגאל פרדו

דימויים מהתערוכה