משחקים באש

צילה פרידמן

אוצרות: אורה קראוס

בתערוכה משחקים באש, מאפשרת  צילה פרידמן, הצצה לעולם שאינו מוּכר לכולם, מעין טעימה קצרה מהלכות הדת היהודית. בחלל  נצפים טקסים אורתודוקסים ומשפחתיים.

הטקסים אינם משמשים רק מושא בעבודותיה של פרידמן אלא נקשרים לעצם תהליך היצירה שלה ואמנם, ניתן להצביע על זיקה מסוימת בין אופי יצירתה לבין מהותו של הטקס, כדי שאירוע ייחשב לטקס, יש צורך בשלושה מרכיבים: הפעולה המסמלת היא רעיון – מושא הטקס או מושא היצירה , ללא תכלית תועלתית. ביצוע הפעולות נעשה על ידי המשתתף, או האמן במקרה זה, בהיותו הגורם המקיים את הפעולה המסמלת והרוטינה מציינת את ההתמדה, את ביצוע הטקס במועדים קבועים.

שלושת המרכיבים הללו קיימים גם בתהליך היצירה של פרידמן – כמו גם אצל אמנים אחרים שניתן לייחס לעבודתם אופי טקסי.

אם עד כה המרכיב המרכזי ב"פעולה המסמלת" של פרידמן היה האבסטרקט, הרי שלאחרונה רוח חדשה החלה לפעום בעבודותיה –  היא נודדת לביטוי קונקרטי וישיר יותר. העבודות הקונקרטיות המוצגות בתערוכה מפתיעות ושונות.

צילה מבקשת ליצור גשר בין אמונתה ואמנותה.

 

צילום גיא מנדלין. עיבוד תמונות והדפסה דיגיטלית: ארטסקאן

דימויים מהתערוכה