מכורה יקרה

דרור אוסלנדר, יפתח בלסקי, עדי ברנדה, פסי גירש, חנה יגר, נגה יודקוביק עציוני, ריקי פוך, שחר  קורנבליט

אוצרות: אורה קראוס

התערוכה מתייחסת לנושאי מלחמה, שכול, זיכרון, ולסממני המוות בחברה שנמצאת במצב הישרדות תמידי. הנושאים מבצבצים בכל העבודות במישרין ובעקיפין. רוב האמנים המוצגים בתערוכה אינם קשורים לשכול אישי. עם זאת, מאחר ואירוע רודף אירוע, העיסוק בנושאים אלה רלוונטי רוב הזמן. העבודות מייצגות פסיפס של פחדים, מועקות, זעקות אילמות, לצד עבודות פואטיות, צבעוניות, שמשדרות שיגרה סתמית, כמו בכל מקום שפוי בעולם אלא שרק במבט חודר ניתן להבחין אי שם בין צבעים, קווים ונופים שקטים, בכתמים וחורים שחורים, ואחריהם הבשורות הרעות. כל אלה באים לידי ביטוי באמצעות אמונתם ואמנותם של כל אחד מן המשתתפים בתערוכה.

דימויים מהתערוכה