אל הפרטים הקטנים

גרי גולדשטיין

אוצרות: אורה קראוס

בתערוכה זו מוצגים שלושה מקבצי עבודות: "מסגרות", "פורטרטים ואופנה" ו"אינטראקציות". כל קובץ מכיל פרטים, רסיסים קטנים, משניים, וכמעט בטלים בנבכי הרחש והשאון הכללי. המקבצים הבלתי קוהרנטיים נחווים כשירה או כקטעי מוזיקה, המתאפיינים בריבוי קולות ובנקודות ראות משתנות. העין מחברת את הפרטים והחלקיקים השונים לכדי מקשה אחת, וכך ניתן לחוות את העבודה כמכלול בעל קסם שובה.

 

דימויים מהתערוכה