הגלריה להדפס

פסטורליה בהפרעה

דליה שגב

אוצרות: יעל סונינו לוי

שגב מונעת מאהבתה לטבע, היא מחוברת רגשית ומתארת את הנוף כראי הנפש. היא צופה במרחב האינסופי ובו בזמן נכנסת לפרטי פרטים. חיבורים אלו עוברים בהדפסיה הייחודיים באקספרסיביות ועדינות גם יחד.

יצירותיה משקפות את תחושת הניכור והחרדה ברמה האישית והאוניברסלית, תחושות אותן יותר ויותר אנשים חווים כיום.

פגיעה בטבע (הצתות, התחממות גלובאלית, זיהומי אויר, מים ואדמה) ופגיעה בחיי אדם (אלימות, מלחמות, הפגזות, טרור, פליטים) יוצרים מציאות חסרת ביטחון קיומי אותן היא מבטאת בדרכה המיוחדת.

דימויים מהתערוכה