רחוקים וקרובים

ורדי כהנא

אוצרות: אורה קראוס

צילום ורדי כהנא

דימויים מהתערוכה