עדות מקומית

רות שלוס

אוצרות: אורה קראוס

בתערוכה הנוכחית מספר מקבצים המשקפים את מהלכיה של האמנית. המקבצים שדנים בעניינים הפוליטיים הם אלה העוסקים במלחמות ישראל, החל ממלחמת השחרור ב- 48, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, מלחמת לבנון והאינתיפאדות.

העבודות אחרי המלחמה, 1967, מצוירות בדיו מדולל על נייר, משקפות  את מראות ההרס והחורבן שהותירה  מלחמת  ששת הימים. מלחמה שגרמה לאופורית ניצחון והתבררו מאוחר יותר כמלחמה שהובילה למלחמות הבאות. שלוס ראתה את הנולד כבר אז, והמשיכה לאורך כל הדרך להביע את מחאתה בציורים קשים המראים כפרים הרוסים, שרידי רכוש נטוש, וכן בתים הרוסים של שנות ה- 2000. עבודות אלה התבססו ברוב המקרים על תצלומים שראתה בעיתונות היומית.

דימויים מהתערוכה