מקטעים

אדי גרלד, אלכס ליבק, יובל טבול, פליקס לופה

אוצרות: אורה קראוס

העבודות המוצגות בתערוכה זו לקוחות מתוך ארכיוניהם של ארבעה יוצרים – אדי גרלד, יובל טבול, פליקס לופה ואלכס ליבק – המשקפים דרך עיניהם את המציאות המורכבת בישראל ובשטחים. העבודות עוסקות במקטעים ובתוצרי הלוואי של המציאות המקומית הסבוכה ורבת-הפנים, לעתים באופן מרומז ואלגורי. כמו רבים מצלמי התיעוד הנאמנים לעיסוקם, אף הם מרגישים בחובה המוטלת עליהם לשמר את הזיכרון החזותי של המאורעות הצצים מידי יום במקום שבו אנו חיים. כל אחד מהם, בדרכו האישית, מתעד שברי מציאות של התרבות הישראלית. הם חשים כי התיעוד הסיזיפי, הכרוך לעתים בסיכונים לא מעטים, ישמש בעתיד כאבן דרך לשחזור העבר ולפענוחו באמצעות אותם פרגמנטים.

התמונה בכללותה, המוצגת על ידי ארבעת היוצרים, אינה מבוימת ואינה נבנית בעזרת מחשבים. כל אחד מהם, בדרכו האישית, מחויב לצילומה האותנטי של אותה מציאות צרופה, וכפי שהם מכנים זאת: "המציאות היא נשמת אפנו". כהלך מחשבתם ודרכי פעולתם, כך נבנית גם התצוגה. העבודות שנבחרו לתערוכה אינן ערוכות כסדרה. הן פורקו ולוקטו מחדש מסדרות קיימות לכדי רצף פרגמנטרי חדש שאינו אחיד ואינו כרונולוגי. העבודות מספרות מעט, אוחזות בסוד, בצמצום, מתוך הנחה כי הצופה יחברן לכדי מכלול שלם. התצלומים מתעתעים, אינם חושפים זוועה או מראה עוצר נשימה, חלקם אפרוריים, שקטים, מלווים בהומור מופנם, חלקם מפריעים את מנוחת הצופה, ובכך גם מתבטאת עוצמתם.

 

צילום האמנים

דימויים מהתערוכה