יאומן כי יסופר

נתן דביר

אוצרות: אורה קראוס

צילום נתן דביר

דימויים מהתערוכה