אזובי הקיר | ריף

קרין מנדלוביץ, טל שטרן

אוצרות: אורה קראוס, יהודית מצקל

צילום קרין מנדלוביץ

אזובי הקיר: בתערוכה זו מוצגים אלפי תצלומים בגדלים משתנים, המשמשים חומר גלם ליצירת אובייקט שמתפרש בחלל. אובייקט זה מהווה תשתית לתצוגה של ארכיון חזותי אשר יוצא מכלל שליטה. ההצבה מסיטה את התצלומים ממאפייניהם הדו-ממדיים ומעניקה להם אופי אורגני וגופני. התצלומים וההצבה כמכלול יוצרים מסה גדולת ממדים, המעוררת תהיות באשר להשתייכות למסגרות קונבנציונאליות ובהתייחס לנושא הזמן. התיעוד מקפיא תנועות ופעולות ברצף הזמן לכדי גוף סטטי, המאגד בתוכו מגוון רחב של חוויות ואירועים.

ריף: מעשה הרישום של שטרן קורם עור וגידים בדרך אינטואיטיבית, מהרגע בו הונחה הנקודה על המצע. תנועת היד אינה מחושבת והיא נעה קדימה ואחורה בכוח האינרציה, ותוך כדי, נוצרת מושבת קוים צפופה המקיימת דיאלוג בלתי נשלט בין בנייה להרס. לדברי האמן, בחזרתיות היוצרת דבר ועוד דבר, צצות אותן צרימות המחוללות את השנוי. בעבודתו נוצרת סיטואציה מדיטטיבית המזכירה את דרך פעילותם של נזירי הזן, שפיתחו טכניקת ציור חופשי, ספונטני ומינימליסטי, הבא בדחף, ותואם את רעיון ההארה הפתאומית (Satori), המגלה אמת פנימית. ההסתכלות פנימה היא מן המאפיינים החשובים ביצירתו של שטרן. הוא נאמן רק לאמת הרגעית הפועלת עליו במשך זמן מעשה הרישום. כאשר הוא חש באינטואיציה כי הגיע למיצוי הוא מוכן לשלב הבא. תהליך יצירה ייחודית זו מקנה ליצירתו את אופיין העכשווי

דימויים מהתערוכה