אורצל

מירטה אדרי, ברנרדו שקולניק

אוצרות: אורה קראוס

דימויים מהתערוכה