קול קוראת

 

פתיחה: 13.01.2022

19:00 התכנסות וברכות

19:30 צבע אדום, פרפורמנס, מורן אסרף

שיח גלריה והשקת קטלוג: 18.01.2022

נעילה: 25.03.2022