מופע Spoken Word

קהילת "צעירות בדרך" של הפלטפורמה העירונית במופע Sopken Word על התערוכה "קול קוראת"